Privacy policy

Dit is de privacy- en cookie verklaring van JouwTaartshop (later: ‘JouwTaartshop’, ‘Wij’ of ‘We’ ), gevestigd aan Wagenweg 128, 2012 NJ in Haarlem. JouwTaartshop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke worden beschreven in deze privacyverklaring.

JouwTaartshop onderschrijft het belang van de privacy van (persoons)gegevens en behandelt het daarbij behorende proces met grote zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan. JouwTaartshop confirmeert zich aan de uitgangspunten aangaande persoonsgegevens beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679), hierna AVG genoemd. Als je hierover vragen hebt dan kun je ons een email sturen naar klantenservice@jouwtaart.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door JouwTaartshop wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

· Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

· Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, fingerprints, cookies etc.)

· Aankoopgegevens (o.a. ordergegevens in webshop en winkel)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Geslacht, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Adresgegevens, Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, IP-adressen, Locatiegegevens, Fingerprints en Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Geen financiële gegevens

Bij het betalen in de webshop werken wij samen met een derde partij, die verantwoordelijk is voor het correct verwerken van de betalingen. JouwTaartshop slaat geen bankrekeningnummers op van haar klanten en verwijzen enkel naar de betaalmodules van de derde partij.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en deze bewaartermijn kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens. Open - en clickgedrag vanuit de email marketing software verkregen worden korter bewaard dan het basisprofiel met naam en emailadresgegevens. Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen via email: klantenservice@jouwtaart.nl.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit nodig is bij het uitvoeren van onze werkzaamheden in de winkel (klantenpasjes) en in de webshop (het plaatsen en versturen van een bestelling).

In het geval van het versturen van emails verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij versturen emails om je op de hoogte te houden van onze aanbiedingen, workshops en andere informatie over het maken van taarten.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt.

Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: klantenservice@jouwtaart.nl.

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

· Om transacties te kunnen registreren op naam en hiermee kortingen te kunnen verlenen op individueel niveau

· Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

· Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

· Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

JouwTaartshop verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank - of rekeninggegevens. Ook worden er geen gegevens verwerkt op basis van automatische besluitvorming (algoritmes) welke nadelige effecten kunnen hebben op (individuele) personen.

Cookies en meetpixels en andere technieken

Een cookie is een tekstbestandje dat bij het een bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. JouwTaartshop maakt gebruik van een aantal cookies.

In de webshop van JouwTaartshop worden cookies gebruikt om de webshop te personaliseren en om bepaalde instellingen te onthouden (zoals een gevuld winkelmandje). Deze cookies maken het shoppen prettig en kunnen individuele kortingen en voordelen mogelijk maken.

JouwTaartshop gebruikt op de websites die zij beheert cookies die het aantal bezoekers meet en het bezoekgedrag op geanonimiseerde manier kan bekijken. Deze cookies worden geplaatst met een marketingdoel. Deze cookies houden jouw surfgedrag bij. Ook cookies uit geïntegreerde content (‘embedded content’) afkomstig van social media en websites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen hieronder.

Je kunt je eenvoudig afmelden voor cookies van alle websites door je browser jouw instellingen zo in te stellen dat de browser geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als je de cookies in je browser uitzet, kan het zijn dat je niet meer van alle functionaliteiten gebruik kunt maken en dat niet alles meer goed getoond wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als individu heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/ of te verwijderen. Hiermee kun je inzien hoe je geregistreerd staat en welke gegevens er van jou beschikbaar zijn. Je hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou toe te sturen via een door jou opgegeven emailadres.

Je kunt een verzoek tot inzage in jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@jouwtaart.nl.

Bij het sturen van dit verzoek vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, dit om er zeker van te zijn dat de aanvraag correct is en gedaan door jou als enige rechthebbende. Maak in de kopie van je pasfoto de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of in ieder geval onleesbaar om misbruik hiervan te voorkomen en jouw privacy te beschermen. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek, of indien mogelijk sneller.

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt dit doen via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft als uitgangspunt dat het bedoeld is voor de lange termijn. Het kan wel zijn dat er aspecten gewijzigd worden welke dan op deze pagina gepubliceerd worden. We adviseren je om deze pagina af en toe te bekijken. Als er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen we ervoor zorgen dat dit op een duidelijke manier gecommuniceerd wordt.

Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt dan kun je contact met ons opnemen via een email naar klantenservice@jouwtaart.nl of via telefoon 023 – 544 02 89.

Datum: mei 2018
Versie: 2

Voorgaande privacy policy
Privacy policy, versie 1, april 2011* De verzendkosten zijn € 6,50 voor alle bestellingen onder de € 60,-. Als een product via de normale brievenpost verstuurd kan worden dan staat de code 'brievenbus' bij dit product en krijg je korting op de verzendkosten. Dit geldt alleen voor producten die door de brievenbus passen.

Meer informatie over verzenden.